Ce este Leasingul Operational?

AUTOCC Operational Leasing - leasing operational, management flotaCe este Leasingul Operational?

Operatiunea prin care o parte Finantator , transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun, al carui proprietar este, celeilalte parti Utilizator, contra unei plati periodice rata de leasing iar la sfârsitul perioadei se obliga sa respecte dreptul de optiune al Utilizatorului:
De a cumpara bunul;
De a prelungi contractul de leasing;
De a înceta raporturile contractuale.

Aditional chiriei, pentru transmiterea folosintei sunt oferite si servicii conexe, cum ar fi:

Contravaloarea reviziilor si reparatiilor (altele decat cele survenite in urma folosirii defectuoase a bunului ) pe durata contractului.
Asigurari(RCA, CASCO).
Impozite si taxe generate de folosinta bunului.
Managementul cazurilor de dauna acoperite de asigurari.
Fleet BONUS